Privacy

De Dopingautoriteit hecht groot belang aan het beschermen van uw privacy. Als de Dopingautoriteit uw persoonsgegevens verwerkt, doet zij dat in overeenstemming met de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).

Als u meer wilt weten over hoe de Dopingautoriteit omgaat met persoonsgegevens, kunt u de volgende documenten raadplegen:

- Privacy statement Dopingautoriteit

- Regeling rechten betrokkenen persoonsgegevens